دک 9.5

deck 9.5

 

دک پروفیل چوب پلاست 9.5

دک پروفیل چوب پلاست 9.5 دارای شباهت های ابعادی و مصرفی زیادی با دک پروفیل چوب پلاست 14.5 می باشد که تنها تفاوت آن عرض 9.5 سانت آن می باشد که علاوه بر ویژگی هایی که برای 14.5 اشاره شد میتوان در ساخت گلدان و موزاییک تایل ،نرده های کرکره ای،مبلمان شهری، نیز استفاده کرد.

متر طول 41 هزار تومان

متر مربع 422.7 هزار تومان

 

HELIX_NO_MODULE_OFFCANVAS