نصب خانه های چوبی

Alvarkadeh wpc 6

پس از طراحی و ساخت خانه های چوبی در کارخانه یکی از مهم‌ترین قسمت‌های ساخت خانه های چوبی نصب آن می باشد.در صورتی که نصب به دقت انجام نشود کلیه زحمت‌های کشیده شده تا این مرحله را از دست خواهیم داد و یا به یک خانه چوبی ای با کیفیت کمتر خواهیم داشت.
نصب خانه های چوبی شیوه های مختلفی دارد و بنا به مدل خانه چوبی تغییر خواهد کرد.
مثلاً در خانه های مثلثی یا همان A frame اکثر کارهای ساخت در محل پروژه انجام خواهد گرفت که برعکس آن می توان به خانه های تیمبر که اکثر فرآیند تولید آن در کارخانه می‌باشد و قسمت جزئی آن در محل نصب انجام داده می شود و در آنجا تکمیل خواهد شد.
فرق خانه های چوبی اعم از a frame تیمبر log house و وود فریم در محل استفاده آن و مبلغ آن می باشد
به طور مثال خانه های ای پریم با توجه به هزینه پایین آن نسبت به timber می توان برای مناطق ویلایی و مکانهایی که استفاده دائم از آن نمی شود استفاده کرد.

HELIX_NO_MODULE_OFFCANVAS