مراحل نصب چوب پلاستیک

مراحل نصب چوب پلاستیک

یکی از نکات مهم در محصولات چوب پلاستیک نصب صحیح و اصولی می باشد.

با توجه به ماهیت چوب پلاست که ترکیب چوب و پلیمر می باشد الوارهای چوب پلاستیک درصد انبساط انقباض بالایی دارد.
برای شاسی کشی زیر از پروفیل آهن استفاده می شود.برای نصب چوب پلاست حتما باید روی آهنی پیچ شود ،این امکان را ندارد که مستقیم چوب پلاست ها را به زمین یا به دیوار پیچ کرد.

از استاندارهای نصب چوب پلاست این نکته می باشد. که پس از نصب چوب پلاستیک ها حتما باید سطح روی چوب پلاست ها تراز باشد. و چون تراز در آوردن شاسی زیر با چوب چهار تراش یک مقدار مشکل است. به همین علت از پروفیل آهن استفاده می شود.
که برای شاسی کشی کف از پروفیل آهن 4×4 و برای نما از پروفیل آهن 3×3 و یا 2×2 استفاده می شود.

نصب چوب پلاستیک

استاندارد فاصله قوطی آهن کفAXIS تاAXIS 25 سانت می باشد ، و برای نما AXIS تاAXIS 35 تا 40 سانت می باشد.

در هنگام نصب حتما باید ابتدا و انتهای شاخه های چوب پلاست به اندازه دو سه میلیمتر فضای آزاد برای انبساط انقباض شاخه های چوب پلاست در نظر گرفته شود. و حتما باید در قسمت هایی که شاخه چوب پلاست تمام می شود آهن دوبل کار شود. که هر کدام از چوب پلاست ها ابتدا و انتهایشان یک عدد بست بخورد.

برای نصب چوب پلاست ها به شاسی زیر از بست T که جنس آن ABS می باشد استفاده می شود. بست T ها داخل شیار های کناری الوارهای چوب پلاست قرار میگیرد. و به آهن با پیچ 5/3 سانت سر مته سر خزینه متصل می شود.
برای کف باید حداقل 28 عدد از بست T ها استفاده شود. همچنین برای نما دک 14 ، 25 عدد بست کفایت می کند.
برای نما با دک 9 سانت حداقل 35 عدد بست و با دک 7 سانت حدود 50 عدد بست استفاده می شود.

قبل از شاسی کشی آهن شیب سطح زمین توسط کارفرما ایجاد می شود. و هنگام شاسی کشی آهن زیر شاخه های آهن لقمه های آهنی گذاشته می شود. که شاخه های آهن روی سطح زمین قرار نگیرد. و وقتی روی سطح چوب پلاست ها آب میریزند، آب به راحتی در مسیر شیب کف به سمت کف شور هدایت شود.
یکی از تفاوت های شاسی زیر چوب پلاست با ترمو در فاصله آهن ها می باشد.

در ترمو فاصله قوطی آهن 50×50 می باشد ولی در چوب پلاست فاصله قوطی آهن 25×25 برای کف می باشد.
پروفیل های آهن حتما باید ضد زنگ خورد ه شود.

مراحل نصب چوب پلاستیک

 

برای اطلاعات تکمیلی و مشاوره رایگان، با مهندسین الوارکده تماس حاصل فرمایید.

02533354865

093302211534

نمونه پروژه های اجرایی توسط الوارکده، در وبسایت ما به نشانی: Alvarkadeh.com قابل مشاهده می باشد.

مشخصات تماس

آدرس دفتر و کارخانه :

قم، شهرک صنعتی محمود آباد قم، فاز 2، بلوار خلیج فارس ،میدان شهید رضایی نژاد، بلوارابوطالب، میدان شهید شهریاری، بلوار امام علی شرقی انتهای کوچه سوم،قطعه 226

شماره های تماس :

09330221534 - 02533354865


کلیه حقوق سایت محفوظ است . طراحی و پشتیبانی : باسط وب